“АСМП - МЦ София 2000” ООД извършва и профилактични дейности. Работи както с индивидуални, така и с корпоративни клиенти като: Софарма АД, Унифарм АД, Българска роза - Севтополис, Солвей Соди АД , НЕК ЕАД, Американски Университет в Благоевград и много други.
“АСМП - МЦ София 2000” ООД има договори за обслужване на клиентите на големи застрахователни компании като „ЗК Медико-21” AД, “ОЗОФ - Доверие” ЗАД, ЗК „Уника”, ЗК „Евроинс” и др.

Лечебното заведение разполага със съвременна апаратура:

  • ехографски апарати за ултразвукова диагностика;
  • дензитометри за измерване на костна плътност;
  • спирометри за измерване на дихателен обем;
  • ЕКГ-апарати, ЕКГ-холтер и холтер за отчитане на кръвно налягане;
  • рефрактометър за измерване на зрителна острота;
  • биомикроскоп;
  • тонометър за измерване на очно налягане;
  • електрокаутер за премахване на доброкачествени кожни образования;
  • дерматоскоп
Design&Support: PC Services Ltd.